The award ceremony of the first round

On the 22nd of January 2016, after glamorous supper, in the beautiful scenario of Wroclaw Orbis hotel, there was award ceremony of giving 2 x $1000 to both winners of the first round in our Rosija-America Tournament, which is played on www.goldchess.com . The winners are Krystian Jacek (Department America) and IM Paweł Weichhold (Department Rosija).


Ceremonia wręczenia nagród I rundy

W dniu 22 stycznia 2016 roku, po uroczystej kolacji, odbyło się w pięknej scenerii hotelu Wrocław Orbis wręczenie nagród 2x $1000 dwóm zwycięzcom I rundy Turnieju Rosija-America rozgrywanym na portalu www.goldchess.com , Krystianowi Jacek (w Chess Department America), oraz IM Pawłowi Weichhold (w Chess Department Rosija).


Церемония награждения первого тура

22 января 2016 года, после торжественного ужина, на красивом фоне гостиницы Wrocław Orbis состоялось вручение призов 2x $1000 двум победителям I тура Турнира Rosija-America, разыгрываемого на портале www.goldchess.com , Кристиану Яцек (Krystian Jacek) (в Chess Department America) и международному мастеру Павлу Веиххолд (Paweł Weichhold) (в Chess Department Rosija).

Language preference

Album info

Popular tags